Vítejte na portálu
rozvoje prezentačních dovedností

Podmínky použití

Podmínky použití internetových stránek uspesnaprezentace.cz

1. Provozovatelem internetových stránek Úspěšná prezentace www.uspesnaprezentace.cz, je společnost AV MEDIA, a.s. se sídlem: Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375; DIČ: CZ48108375.

2. Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek uspesnaprezentace.cz, aby se řádně seznámili s těmito Podmínkami použití, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek uspesnaprezentace.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

3. Jakékoliv užití internetových stránek uspesnaprezentace.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek uspesnaprezentace.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti AV MEDIA, a.s., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu těchto internetových stránek.

4. Na internetových stránkách uspesnaprezentace.cz jsou společností AV MEDIA, a.s. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti AV MEDIA, a.s.

5. Veškerý obsah internetových stránek uspesnaprezentace.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek uspesnaprezentace.cz byl získán ze zdrojů, které společnost AV MEDIA, a.s. považuje za spolehlivé. Společnost AV MEDIA, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Za správnost autorských článků ručí jednotliví autoři. Obsah internetových stránek uspesnaprezentace.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách uspesnaprezentace.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na těchto internetových stránkách.

6. Společnost AV MEDIA, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek uspesnaprezentace.cz.

7. Každý návštěvník užívá internetové stránky uspesnaprezentace.cz na vlastní riziko. Společnost AV MEDIA, a.s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek uspesnaprezentace.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Společnost AV MEDIA, a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek uspesnaprezentace.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

8. Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek uspesnaprezentace.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost AV MEDIA, a.s. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti AV MEDIA, a.s. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti AV MEDIA, a.s.

9. Společnost AV MEDIA, a.s. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou tyto Podmínky použití platné a účinné dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách uspesnaprezentace.cz. Společnost AV MEDIA, a.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoliv bez předchozího upozornění změnit. Tyto Podmínky použití jsou platné a účinné od 1. 8. 2012.Ochrana Vašich osobních údajů na internetových stránkách uspesnaprezentace.cz

Provozovatelem internetových stránek Úspěšná prezentace http://www.uspesnaprezentace.cz, je společnost AV MEDIA, a.s. se sídlem: Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375; DIČ: CZ48108375. Vstupem do sekce pro registrované členy portálu rozvoje prezentačních dovedností nebo odesláním formulářů na webu uspesnaprezentace.cz dáváte v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti AV MEDIA, a.s. souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny pro účely provozu Úspěšné prezentace a pro účely souvisejících podnikatelských aktivit provozovatele.V případě, že si nejste jisti výkladem těchto provozních podmínek, kontaktujte nás.

Naši partneři
  • Albatros Media
  • Asavi
  • Grada
  • Myšlenkové mapy
  • Smarter