Vítejte na portálu
rozvoje prezentačních dovedností

OPPA

OPPA


Společnost AV MEDIA, a.s. pokračuje v projektu AVIT v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita

Praha, 16.dubna 2013 – AV MEDIA, a.s. realizuje již 15.měsícem projekt „AVIT AV MEDIA“ v rámci operačního programu OPPA, ve 4.výzvě. Projekt poběží ještě dalších 5 měsíců.

Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který bude v období let 2007 – 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.

Předmětem projektu je inovace přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a jeho hodnocení a ověření během projektu. Projekt je určen pro stávající zaměstnance do 30 let, ale i nové zaměstnance v této věkové kategorii, celkem 60 osob. Dosud bylo do projektu zapojeno cca 37 zaměstnanců z jednotlivých oddělení společnosti.

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a odbornost těchto zaměstnanců AV MEDIA, a to především v odvětví IT. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na externí a interní vzdělávání.

V rámci projektu se zaměstnanci školí v následujících klíčových aktivitách v oblasti vzdělávání:
-       Projektové řízení
-       CTS Certifikace Infocomm
-       IT kompetence
-       Interní IT workshopy
-       Jazykové specializované vzdělávání
 
 
Do interního vzdělávání bylo zapojeno již celkem 17 interních lektorů, kteří školí své kolegy v oblasti IT kompetencí a workshopů. Další interní lektoři ještě budou pravděpodobně průběžně do konce projektu přibývat. Dosud bylo odučeno celkem 542 hodin z 1018 plánovaných (došlo k navýšení dotace hodin na IT kompetence). Dle zpětné vazby jsou zaměstnanci s interními školeními spokojeni. Zejména oceňují přesah školení do praxe a praktičnost zkoušek, které nejsou zaměřeny jen na teoretické vzdělávání.
 
Externí vzdělávání je realizováno prozatím se 3 dodavateli – Sanek (Projektové řízení), Infocomm (CTS certifikace a IT kompetence) a Spěváček (angličtina). Se všemi probíhá spolupráce bez problémů. Celkově bylo prozatím vyčerpáno cca 512,8 tisíc Kč z 1,07 mil.Kč plánovaných na externí dodávky (náklady se snížily na úkor interních školení). Z pohledu plánu zbývá u projektového řízení odškolit celý cyklus ještě u 1 skupiny osob, tj. 8 dní. U CTS certifikací čeká účastníky 2-denní příprava na 1-denní certifikace s cílem získat celkem 10 certifikovaných osob. IT kompetence probíhají průběžně, do konce projektu zůstává ještě k odškolení 9 dnů. U jazykového vzdělávání probíhá plnění dle potřeb jednotlivých zaměstnanců, každé skupině zbývá k vyčerpání jiná časová dotace.
 
Projekt doposud probíhá úspěšně, dílčí cíle se daří plnit. Byla schválena 3.monitorovací zpráva a v září 2013 se bude odevzdávat poslední - závěrečná.
 

Společnost AV MEDIA, a.s. zahájila další projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita
 
Praha, 14.prosince 2012 – AV MEDIA, a.s. realizuje již 11.měsícem projekt „AVIT AV MEDIA“ v rámci operačního programu OPPA, ve 4.výzvě. Projekt poběží ještě dalších 9 měsíců.
 
Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který bude v období let 2007 – 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.
 
Předmětem projektu je inovace přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a jeho hodnocení a ověření během projektu. Projekt je určen pro stávající zaměstnance do 30 let, ale i nové zaměstnance v této věkové kategorii, celkem 60 osob. Dosud bylo do projektu zapojeno cca 30 zaměstnanců z jednotlivých oddělení společnosti.
 
Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a odbornost těchto zaměstnanců AV MEDIA, a to především v odvětví IT. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na externí a interní vzdělávání.
 
V rámci projektu se zaměstnanci školí v následujících klíčových aktivitách v oblasti vzdělávání:
-     Projektové řízení
-     CTS Certifikace Infocomm
-     IT kompetence
-     Interní IT workshopy
-     Jazykové specializované vzdělávání
 
Do interního vzdělávání bylo zapojeno již celkem 15 interních lektorů, kteří školí své kolegy v oblasti IT kompetencí a workshopů. Další interní lektoři ještě budou průběžně přibývat. Dosud bylo odučeno celkem 304 hodin z 502 plánovaných. Dle zpětné vazby jsou zaměstnanci s interními školeními spokojeni.
 
Externí vzdělávání je realizováno prozatím se 3 dodavateli – Sanek (Projektové řízení), Infocomm (CTS certifikace a IT kompetence) a Spěváček (angličtina). Se všemi probíhá spolupráce bez problémů. Celkově bylo prozatím vyčerpáno cca 262 tisíc Kč z 1,64 mil.Kč plánovaných na externí dodávky.
 
Projekt doposud probíhá úspěšně, dílčí cíle se daří plnit. Byla schválena 2.monitorovací zpráva a v únoru 2013 se bude odevzdávat další.
 
 
Společnost AV MEDIA, a.s. ukončila projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita
 
 

 


Naši partneři
  • Albatros Media
  • Asavi
  • Grada
  • Myšlenkové mapy
  • Smarter